test

รับแฮกเฟส รับแฮกไอจี รับแฮกไลน์ และกู้ข้อมูลต่างๆ

จริงๆ แล้วคำว่าแฮก ( hack ) หมายถึงการเข้าถึงอะไรหรือบางสิ่งบางอย่างในระดับที่มากกว่าปกติ หรือผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อการปรับแต่งในสิ่งที่ตัวเองต้องการและใช้ประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากสิ่งนั้นๆ ได้มากกว่าที่สิ่งที่ระบบนั้นๆมีมาให้โดยปกติ แต่ในปัจจุบันคำว่าแฮก มักจะหมายถึงการเจาะระบบ โจรกรรมข้อมูล ก่ออาชญากรรม ก่อวินาศกรรม สร้างความเสียหาย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อน และมักทำโดยผู้ที่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายชั้นสูงมาหาช่องโหว่ของระบบ ดังที่เราอาจเห็นกันบ่อยๆ ในภาพยนตร์ ซึ่งในชีวิตจริง คนส่วนมากยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่จริงๆอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดโดยมีการรับจ้างเพื่อสืบข้อมูลเป็นเรื่องปกติทั่วไป เช่น รับแฮกเฟส รับแฮกไอจี รับแฮกไลน์ และแฮกข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง

เกี่ยวกับร้าน

ทาง hackerbangkok เป็นร้านรับจ้างแฮกข้อมูล เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าทางด้านต่างๆโดยมีการรับจ้างหลายรายการ เช่น การรับแฮกต่างๆ สืบหาที่อยู่ IP location ดักฟัง กู้ข้อมูล ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ของเป้าหมาย โดยทางร้านมีการรับประกันว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุยกับทางทีมงานจะเป็นความลับและไม่นำไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *